II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym 3-4 grudnia 2004
Zadanie C. Liczby s-pierwsze

Opis

Definicja 1

Liczby pierwsze to te liczby naturalne większe od 1, które mają tylko dwa podzielniki naturalne dodatnie: jedynkę i samą siebie. Liczbę naturalną większą od 1, która nie jest liczbą pierwszą, nazywamy liczbą złożoną. Liczba 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani złożoną.

Definicja 2

Liczby naturalne dodatnie A1A2, …, AN nazywamy względnie pierwszymi, jeśli ich największym wspólnym podzielnikiem jest liczba 1. Oznacza to, że żadna liczba naturalna większa od 1 nie dzieli całkowicie jednocześnie wszystkich liczb A1A2, …, AN.

Definicja 3

Liczba s-pierwsza, to taka liczba naturalna większa od 1, dla której wszystkie liczby naturalne większe od 1, a mniejsze od niej, będące względnie pierwsze z nią, są liczbami pierwszymi.

Zadanie

Dla podanej liczby sprawdź, czy jest ona liczbą s-pierwszą, czy też nie.

Specyfikacja wejścia

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą D (1 ≤ D ≤ 50), oznaczającą liczbę zestawów danych. Każdy zestaw danych znajduje się w osobnej linii i składa się z jednej liczby naturalnej N (2 ≤ N ≤ 2000000000), będącej liczbą, którą trzeba zbadać.

Specyfikacja wyjścia

Dla każdej liczby, która pojawi się w zestawie danych na wejściu należy w osobnej linii wypisać TAK jeśli liczba jest s-pierwsza, albo NIE w przeciwnym przypadku.

Przykład

Wejście

2
6
7

Wyjście

TAK
NIE