II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym 3-4 grudnia 2004
Zadanie X. Jabłka

Opis

Jaś i Małgosia zbierali w sadzie jabłka. Każde z nich brało ile tylko mogło. Jaś szybciej zbierał jabłka, przez co miał zawsze nie mniej jabłek niż Małgosia. Po zebraniu wszystkich jabłek zabrali się wspólnie do jedzenia. Aby było uczciwie, jedli jabłka razem, tzn. każde z nich zjadało jedno w tym samym czasie co drugie, a jesli któreś z nich zjadło jabłko szybciej, czekało z rozpoczęciem jedzenia następnego jabłka. W pewnym momencie Małgosi skończyły się jabłka. Wtedy oboje postanowili przerwać radosną konsumpcję, a resztę jabłek zanieśli mamie.

Zadanie

Wiedząc ile jabłek zebrali Jaś i Małgosia oblicz ile jabłek przynieśli mamie.

Specyfikacja wejścia

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą D (1 ≤ D ≤ 50), oznaczającą liczbę zestawów danych. Zestaw składa się z dwóch liczb naturalnych n i m (0 ≤ n ≤  m ≤ 1000000000), oznaczających odpowiednio liczbę jabłek zebranych przez Małgosię i Jasia.

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego zestawu danych należy wypisać jedną liczbę całkowitą oznaczającą liczbę jabłek zaniesionych mamie.

Przykład

Wejście

2
3 4
11 99

Wyjście

1
88