II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym 3-4 grudnia 2004
Zadanie Y. Składka

Opis

Pewnego razu grupa studentów na pewnej uczelni założyła organizację BDI –  Byle Do Imprezy. Każdy członek miał kilka zadań:  w każdy poniedziałek musi być na imprezie;  w każdy wtorek musi być na imprezie;  w każdą środę musi być na imprezie;  w każdy czwartek musi być na imprezie;  w każdy piątek musi być na imprezie;  w każdą sobotę musi być na imprezie;  w każdą niedzielę musi opłacić składkę członkowską. Organizacja pozostawia wiele swobody swoim członkom - każdy może chodzić na imprezy gdzie tylko mu się podoba oraz płacić niezerowe składki o dowolnej wielkości (byle bez groszy). Ze składek każdy okrągły tysiąc idzie na organizowanie imprez, a reszta zostaje na następny tydzień. Np. jeśli dokonane zostaną wpłaty 2456 zł, 2145 zł i 500 zł, to na imprezy pójdzie 5000 zł i zostanie 101 zł.

Zadanie

Wiedząc, że w tę niedzielę kasa na początku była pusta oraz znając ilość członków i ich wpłaty, wylicz ile zostanie pieniędzy w kasie po odliczeniu pieniędzy na imprezy BDI.

Specyfikacja wejścia

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę całkowitą D (1 ≤ D ≤ 50), oznaczająca liczbę zestawów danych. Każdy zestaw składa się z liczby N (0 ≤ N ≤ 100000) oznaczającej ilość członków BDI oraz N liczb wypisanych w kolejnej linii oznaczających wysokość składki płaconej przez każdego z członków (składka jest liczbą dodatnią nie większą niż 1000000000).

Specyfikacja wyjścia

Dla każdego zestawu danych wejściowych na wyjściu należy wypisać jedną liczbę całkowitą oznaczającą ilość pieniędzy pozostałych w kasie.

Przykład

Wejście

2
3
2456 2145 500
2
1000 200

Wyjście

101
200